Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2023

 

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

♦ Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng

♦ Mã ngành: 6720301

HỆ ĐÀO TẠO 

♦ Cao đẳng chính quy

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

♦ Cao đẳng Dược chính quy: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc BTVH.

♦ Vùng tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh trên cả nước.

THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

♦ Thời gian đào tạo         : 03 năm 

♦ Hình thức đào tạo        : Tích lũy tín chỉ

HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Một phiếu ĐKXT Cao đẳng Y Dược theo mẫu của năm 2023

2. Học bạ THPT bản pho to có công chứng: 02 bản

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (áp dụng với trường hợp thí sinh tốt nghiệp năm 2018): 02 bản

4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa cấp 3 (áp dụng với trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước): 02 bản

5. 01 bản sao giấy khai sinh có xác nhận của địa phương + 04 ảnh 3×4.

6. 01 phong bì dán sẵn tem, trên phong bì phần người nhận có ghi rõ thông tin gồm: họ tên + địa chỉ + số điện thoại của thí sinh (hoặc người nhà) để Nhà trường liên hệ gửi giấy báo trúng tuyển.

7. Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên khác (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng được hưởng ưu tiên).

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

♦ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cao đẳng dược bằng cách

♦ Đăng ký trực tuyến tại: http://tuyensinh.caodangytethainguyen.edu.vn

♦ Đăng ký bằng cách nộp hồ sơ về địa chỉ nhà trường trong giờ hành chính.

 

 

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC NĂM 2023

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

♦ Nghành            : Cao đẳng Dược

♦ Mã nghành      : 6720201

HỆ ĐÀO TẠO 

♦ Cao đẳng chính quy

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

♦ Cao đẳng Dược chính quy: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc BTVH.

♦ Vùng tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh trên cả nước.

THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

♦ Thời gian đào tạo         : 03 năm 

♦ Hình thức đào tạo        : Tích lũy tín chỉ

HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Một phiếu ĐKXT Cao đẳng Y Dược theo mẫu của năm 2023

2. Học bạ THPT bản pho to có công chứng: 02 bản

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (áp dụng với trường hợp thí sinh tốt nghiệp năm 2018): 02 bản

4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa cấp 3 (áp dụng với trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước): 02 bản

5. 01 bản sao giấy khai sinh có xác nhận của địa phương + 04 ảnh 3×4.

6. 01 phong bì dán sẵn tem, trên phong bì phần người nhận có ghi rõ thông tin gồm: họ tên + địa chỉ + số điện thoại của thí sinh (hoặc người nhà) để Nhà trường liên hệ gửi giấy báo trúng tuyển.

7. Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên khác (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng được hưởng ưu tiên).

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

♦ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cao đẳng dược bằng cách

♦ Đăng ký trực tuyến tại: http://tuyensinh.caodangytethainguyen.edu.vn

♦ Đăng ký bằng cách nộp hồ sơ về địa chỉ nhà trường trong giờ hành chính.

 

 

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG HỘ SINH NĂM 2023

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

♦ Ngành        : Cao đẳng Điều dưỡng hộ sinh

♦ Mã ngành   : 6720303

HỆ ĐÀO TẠO 

♦ Cao đẳng chính quy

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

♦ Cao đẳng Dược chính quy: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc BTVH.

♦ Vùng tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh trên cả nước.

THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

♦ Thời gian đào tạo         : 03 năm 

♦ Hình thức đào tạo        : Tích lũy tín chỉ

HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Một phiếu ĐKXT Cao đẳng Y Dược theo mẫu của năm 2023

2. Học bạ THPT bản pho to có công chứng: 02 bản

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (áp dụng với trường hợp thí sinh tốt nghiệp năm 2018): 02 bản

4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa cấp 3 (áp dụng với trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước): 02 bản

5. 01 bản sao giấy khai sinh có xác nhận của địa phương + 04 ảnh 3×4.

6. 01 phong bì dán sẵn tem, trên phong bì phần người nhận có ghi rõ thông tin gồm: họ tên + địa chỉ + số điện thoại của thí sinh (hoặc người nhà) để Nhà trường liên hệ gửi giấy báo trúng tuyển.

7. Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên khác (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng được hưởng ưu tiên).

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

♦ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cao đẳng dược bằng cách

♦ Đăng ký trực tuyến tại: http://tuyensinh.caodangytethainguyen.edu.vn

♦ Đăng ký bằng cách nộp hồ sơ về địa chỉ nhà trường trong giờ hành chính.