Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG, DƯỢC, HỘ SINH. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

 

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

Ngành: ĐIỀU DƯỠNG

Mã ngành: 6720301

Trình độ đào tạo Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Điều dưỡng và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển hoặc thi tuyển

Xét tuyển: Dựa vào kết quả học tập trình độ trung cấp

Thi tuyển:

          Môn cơ bản: Toán

          Môn cơ sở ngành: 

                   Ngành Điều dưỡng: Giải phẫu - sinh lý

                   Môn chuyên ngành: Gồm 5 môn; Điều dưỡng cơ sở 1; Điều dưỡng cơ sở 2; CSSK người lớn bệnh nội khoa; CSSK người lớn bệnh ngoại khoa; CSSK trẻ em.

Xét tuyển:

1. Một phiếu ĐKXT Cao đẳng Y Dược theo mẫu của năm 2020

2. Học bạ THPT bản pho to có công chứng: 02 bản

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (áp dụng với trường hợp thí sinh tốt nghiệp năm 2018): 02 bản

4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa cấp 3 (áp dụng với trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước): 02 bản

5. 01 bản sao giấy khai sinh có xác nhận của địa phương + 04 ảnh 3×4.

6. 01 phong bì dán sẵn tem, trên phong bì phần người nhận có ghi rõ thông tin gồm: họ tên + địa chỉ + số điện thoại của thí sinh (hoặc người nhà) để Nhà trường liên hệ gửi giấy báo trúng tuyển.

7. Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên khác (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng được hưởng ưu tiên).

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cao đẳng dược bằng cách

Đăng ký trực tuyến: http://tuyensinh.caodangytethainguyen.edu.vn

Đăng ký bằng cách nộp hồ sơ về địa chỉ nhà trường trong giờ hành chính.

 

  

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NGÀNH DƯỢC

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

 

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

Tên ngành: DƯỢC

Mã ngành: 6720201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Dược và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển hoặc thi tuyển

Xét tuyển: Dựa vào kết quả học tập trình độ trung cấp

Thi tuyển:

          Môn cơ bản: Toán

          Ngành Dược: Hóa phân tích

          Môn chuyên ngành:  Gồm 5 môn; Dược liệu, Bào chế hóa Dược - Dược lý, Quản lý dược; Bảo quản thuốc

Xét tuyển:

1. Một phiếu ĐKXT Cao đẳng Y Dược theo mẫu của năm 2020

2. Học bạ THPT bản pho to có công chứng: 02 bản

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (áp dụng với trường hợp thí sinh tốt nghiệp năm 2018): 02 bản

4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa cấp 3 (áp dụng với trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước): 02 bản

5. 01 bản sao giấy khai sinh có xác nhận của địa phương + 04 ảnh 3×4.

6. 01 phong bì dán sẵn tem, trên phong bì phần người nhận có ghi rõ thông tin gồm: họ tên + địa chỉ + số điện thoại của thí sinh (hoặc người nhà) để Nhà trường liên hệ gửi giấy báo trúng tuyển.

7. Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên khác (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng được hưởng ưu tiên).

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cao đẳng dược bằng cách

Đăng ký trực tuyến: http://tuyensinh.caodangytethainguyen.edu.vn

Đăng ký bằng cách nộp hồ sơ về địa chỉ nhà trường trong giờ hành chính.

 

 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NGÀNH HỘ SINH HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

 

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

Tên ngành: HỘ SINH

Mã ngành: 6720303

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Hộ sinh và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển hoặc thi tuyển

Xét tuyển: Dựa vào kết quả học tập trình độ trung cấp

Thi tuyển:

          Môn cơ bản: Toán

          Môn chuyên ngành:  Môn chuyên ngành: Gồm 5 môn; Điều dưỡng cơ sở 1; Điều dưỡng cơ sở 2; CSSK người lớn bệnh nội khoa; CSSK người lớn bệnh ngoại khoa; CSSK trẻ em.

Xét tuyển:

1. Một phiếu ĐKXT Cao đẳng Y Dược theo mẫu của năm 2020

2. Học bạ THPT bản pho to có công chứng: 02 bản

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (áp dụng với trường hợp thí sinh tốt nghiệp năm 2018): 02 bản

4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa cấp 3 (áp dụng với trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước): 02 bản

5. 01 bản sao giấy khai sinh có xác nhận của địa phương + 04 ảnh 3×4.

6. 01 phong bì dán sẵn tem, trên phong bì phần người nhận có ghi rõ thông tin gồm: họ tên + địa chỉ + số điện thoại của thí sinh (hoặc người nhà) để Nhà trường liên hệ gửi giấy báo trúng tuyển.

7. Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên khác (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng được hưởng ưu tiên).

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cao đẳng dược bằng cách

Đăng ký trực tuyến: http://tuyensinh.caodangytethainguyen.edu.vn

Đăng ký bằng cách nộp hồ sơ về địa chỉ nhà trường trong giờ hành chính.